Vrouw Holle

Het sprookje van vrouw Holle heeft mij als kind altijd al gefascineerd. Op de sprookjesplaat draaide ik het verhaal grijs en in de Efteling schijnt Vrouw Holle ook een prominente plek in het sprookjesbos te hebben. Zelfs in mijn studententijd wilde ik het verhaal van Vrouw Holle opvoeren bij wijze van entertainment. En toen ik mijn kinderen verhalen uit mijn hoofd vertelde, kwam Vrouw Holle uiteraard ook meerdere keren per jaar aan de beurt. Toen ik mij meer ging bezig houden met het achterhalen van de kennis en wijsheid van oude matriarchale beschavingen, stuitte ik op de boeken en onderzoeken van historica, symbooldeskundige en theologe Annine van der Meer. Haar boek “Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes” openbaart wat ik blijkbaar onbewust wist: de oorsprong van dit sprookje verhaalt over de inwijdingsweg van meisjes en vrouwen. Voor wie ook hongerig is naar deze kennis en verhalen, neem hier een kijkje op de website van Annine. De link naar het boek vind je hier.