Home

Inspireren en veranderen met bezielde verhalen
Of het nou oprichtingsverhalen of het dna van organisaties zijn,  volksverhalen, mythes of levensverhalen van mensen en bruidsparen, ik blaas er graag nieuw leven in. Oftewel: Ik inspireer. En daarmee begeleid ik mens, teams en organisaties in tijden van overgang en verandering  en bruidsparen tijdens de huwelijks ceremonie. In tekst, beeld, video, vormgeving en inrichting van werkruimten.

Huwelijksceremonie

Overgang en verandering
Zit je aan de vooravond van een belangrijk veranderproces of zit je er midden in en wil  je graag de potentie tot transformatie benutten? En heb je behoefte aan begeleiding of iemand die je voordoet hoe je zo’n proces begeleidt? Neem dan gerust contact met mij op. Ik bied begeleiding, inspiratiesessies, workshops, trainingen en retraites aan.”

INSPIRATIE

in·spi·ra·re (latijn)
1 leven inblazen

Alma: “Of het nou oude volksverhalen zijn, mythes, biografieën van mensen en bruidsparen of oprichtingsverhalen van organisaties, ik blaas er nieuw leven in.
Oftewel: Ik inspireer.
Het woord inspireren komt uit het latijnse inspirare, wat leven inblazen betekent.
En in het Spaans betekent Alma ziel .  draag ik bij aan meer bezieling in werk en leven.
Vandaar: Bezielde verhalen.”

IN WERK

Li-mi-naal
1. Overgangsfase

Alma: “Iedere organisatie gaat overgangsfasen door.  Zo’n overgangsfase noemen we ook wel transitie of liminaliteit. Liminaliteit komt van het woord liminaal, wat letterlijk overgangsfase betekent. Overgangsfasen bieden organisaties de kans om achter zich te laten wat de organisatie niet meer dient en datgene mee te nemen naar de volgende fase dat nog van waarde is. Dat veranderproces wordt ook wel transformatie genoemd.

De verbindende en inspirerende kracht van storytelling
Om gezamenlijk dat veranderproces door te komen en te beslissen wat weg en wat mee mag, kan storytelling als een houvast werken. In tijden van verandering is het namelijk geruststellend als wel het fundament van je organisatie blijft staan: de gedeelde waarden en het dna waarmee het bedrijf ooit is opgericht.  Maar vaak zie je in organisaties die in een korte tijd snel zijn gegroeid, dat mensen de verbinding met de wortels onderweg verloren zijn geraakt. Het opnieuw ophalen en delen van de oprichtingsverhalen en daarmee dus ook de wortels, het dna en de kernwaarden, kan dan verbindend werken. En het samen maken van een nieuw verhaal wordt dan als heel inspirerend en richtinggevend ervaren.

Begeleiding
Zit je aan de vooravond van een belangrijk veranderproces of zit je er midden in en wil  je graag de potentie tot transformatie benutten? En heb je behoefte aan begeleiding of iemand die je voordoet hoe je zo’n proces begeleidt? Neem dan gerust contact met mij op. Ik bied begeleiding, inspiratiesessies, workshops, trainingen en retraites aan.”

Producties