Vervolg visie op transformatie

Die overgangsfasen, ook wel transitie genoemd, ervaren we vaak als een grondeloze tijd. Omdat we bereid zijn oude patronen en verwachtingen los te laten, laten we namelijk ook ons opgebouwde houvast los. En dat kan heel ongemakkelijk voelen. Toch is het belangrijk dat we in deze fase enige tijd zonder houvast kunnen verwijlen. En de neiging weerstaan om de lege ruimte direct met actie te vullen. Want alleen dan zijn we in staat de stroom te volgen die door ons heen tot een nieuwe vorm wil komen. Otto Scharmer noemt dat de fase van ‘Laten opkomen” (Let it come). Dat is zoals we van ‘oud’ naar ‘nieuw’ kunnen transformeren, op een manier die recht doet aan de menselijke maat. Of zoals Leonardo da Vinci dat zegt: Ons aangeboren gevoel voor natuurlijke ordening.

Voor leiders en begeleiders van transities
Om dat creatieve proces van loslaten, verwijlen en laten opkomen goed te kunnen begeleiden, kunnen mythische verhalen een kompas bieden, omdat mythen over dezelfde universele ordening vertellen. Het beheersen van de kunst van storytelling  is hierin daarom een onmisbare vaardigheid. Combineer je hiermee ook de kunst van het dialogisch onderzoeken, dan creëer je als begeleider ‘Het veld van bewuste aandacht en aanwezigheid’ dat nodig is om een beeld van een mogelijke toekomst te creëren.

Het verstaan van de kunst van het ontwerpen en uitvoeren van rituelen draagt bij aan de bekrachtiging en versterking van de onderlinge verbondenheid van de betrokkenen.  Hierdoor kan draagvlak en ondersteuning worden gegeven aan de persoon, de organisatie of de gemeenschap die de transformatie doormaakt. Hetgeen de integratie van het nieuwe met het oude stimuleert en de nieuwe vormen werkbaar worden.